Najčastejšie otázky a odpovede

Čo sú výškové práce?

Za prácu vo výške a nad voľnou hĺbkou sa považuje práca a pohyb pracovníka, pri ktorom je ohrozený pádom z výšky, do hĺbky, prepadnutím alebo zosunutím. Nad 1,5 m, je možné pracovať iba z pevných a bezpečných pracovných podláh.

Kto pracuje vo výškach?

Práce vo výškach vykonávajú výškoví špecialisti, ktorí sú skúsení, nemajú problém s výškou a absolvovali školenia  a prehliadky:

 • bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (§7, zákon 124/2006 Z.z.)
 • práci vo výške (obnovuje sa 1x za rok) §9, ods. 2, 374/1990 Zb.
 • lekársku prehliadku pre prácu vo výške – §9, ods. 5 a 6, 374/1990 Zb.

Kedy sa práce vo výškach realizujú horolezeckou technikou?

Horolezecká technika sa využíva na ťažko dostupných miestach a tam, kde z technických alebo ekonomických príčin nie je možné využiť lešenie, plošiny, prípadne iné mechanizácie.

Práce vo výškach s použitím  horolezeckej techniky šetria čas a náklady!

Kde všade sa dá použiť horolezecká technika?

Horolezecká technika sa dá používať skoro vo všetkých prípadoch prác vo výškach, ak je možný prístup výškového špecialistu k miestu výkonu prác. Možnosti prístupu horolezeckou technikou sa delia na :

 • vertikálny prístup „zlaňovaním“ – pri vertikálnom prístupe si pracovník vytvorí štandovací bod nad miestom, kam je potrebné sa dostať a pomocou hlavného a istiaceho lana zlaní na potrebné miesto, táto technika sa využíva pri vertikálnych plochách napr. výškove komíny, paneláky, fasády domov, okná a presklené plochy budou, steny výrobných hál, vysoké konštrukcie. skalné steny atd…
 • vertikálny prístup „žumarovaním“ – žumarovanie je podobný prístup ako zlaňovanie, ale s pomocou špeciálnych pomôcok (žumarov) sa pracovník pohybuje smerom hore. Nevýhoda je, že výstupové lano musí byť vopred spustené a výstup je aj fyzicky náročný. Táto technika sa využíva pri technicky náročných konštrukciách a v prípadoch, kedy nie je možné použiť metódu zlaňovania napr. vodojemy. stromy, previsy, rôzne stožiare a konštrukcie atd…
 • horizontálny prístup „slučkovaním“ – pri horizontálnom prístupe slučkovaním sa pracovník  vyvesí do slučiek a postupným prepínaním slučiek sa premiestňuje. Tento postup je obtiažny a aj časovo náročný. Využíva sa na miestach, kde nie je iná možnosť prístupu napr. nosníky pod stropnou konštrukciou, prístup k spodným častiam profilov rôznych konštrukcii, na konštrukciách, kde nie je možný presun preliezaním atd…
 • vertikálno – horizontálny prístup „lezením“ – pri lezení sa využívajú konštrukčné, prípadne prírodné prvky, na postup pri ktorých musí byť možnosť zaistenia. táto technika sa využíva pri pohybe po rebríkoch, stožiaroch, rôznych konštrukciách, skalných stenách atd..
 • kombinovaný prístup

Aká je cena prác vo výškach?

Záleží od druhu a náročnosti vykonávaných prác. Bezplatne vám ponúkneme konzultácie a vypracujeme cenovú ponuku, pri ktorej sa dajú uplatniť množstevné zľavy alebo zľavy za dlhodobú spoluprácu.

Orientačná cena začína už od 11,50 EUR/hod, v cene je zahrnuté technické vybavenie, náročnosť prác a riziká s tým spojené.

Kde všade práce vo výškach vykonávate?

Najviac vykonávame prác vo výškach v Trnave a v Bratislave, respektíve na západnom Slovensku, ale nie je pre nás problém prísť kamkoľvek na Slovensku alebo aj mimo územia SR napr. Rakúsko, Česko …

Aké druhy výškových prác vykonávate?

Naším hlavným odvetvím je montáž a lepenie veľkoplošných reklám, ale máme široký záber pôsobnosti:

Kedy je potrebné žiadať o súhlas na výrub dreviny:

 • na stromy s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a krovité porasty s výmerou nad 10 m2
 • na ovocné dreviny, ak sa výsadba nových ovocných drevín neuskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu
 • na stromy s obvodom kmeňa nad 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak ide o strom rastúci v súkromnej záhrade alebo záhradkárskej osadev
 • každom prípade, ak sa drevina nachádza na verejnej zeleni alebo na cintoríne