Služby

Špecializujeme sa na montáž, výmenu a výlep veľkoplošných reklám na bigboardy, megaboardy a steny budov, ale ponúkame aj široký sortiment služieb od čistiacich po montážne prác vo výškach. Výškové práce vykonávame  s použitím rebríkov, lešení, montážnymi plošinami  alebo  pomocou horolezeckej techniky. Svoje služby ponúkame tam, kde nie je možné pracovať z pevných a bezpečných pracovných podláh, prípadne sú ohrození pádom z výšky do hĺbky, prepadnutím alebo zosunutím a musia sa zaistiť proti pádu.

Ponúkame komplexné služby výškových prác: 

Montáž, výmena a lepenie veľkoplošných reklám

Montáž a výmena veľkoplošných reklám

 • výmena veľkoplošných reklamných plachiet na budovách, bigboardoch a megaboardoch
 • lepenie veľkoplošných reklamných fólií na bigboardy a megaboardy a lamelové panely
 • umiestňovanie reklám vo výškach
 • montáž a servis konštrukcií reklamných plôch a osvetlenia
 • návrh, výroba a montáž reklám, konštrukcií a osvetlenia

 

Montážne, konštrukčné a demontážne práce vo výškach

Montážne a demontážne práce vo výškach

 • montáž  železných, drevených a betónových konštrukcií
 • montáž hál, skladov, budou a ich oplaštenia
 • umiestňovanie a upevňovanie nápisov a reklám na budovy a konštrukcie
 • inštalácia vysielačov, prijímačov a kabeláže na výškove objekty
 • montáž zábran a sietí proti holubom
 • revízie a sanácie výškových komínov, železných, drevených a betónových konštrukcií
 • montážne a demontážne práce vo výškach

 

Umývanie presklených plôch a okien na výškových budovách

umyvanie

 • umývanie okien na výškových budovách
 • umývanie sklených plôch
 • umývanie vertikalných a stropných a neprístupných plôch

 

 

Klampiarske a pokrývačské práce vo výškach

IMGP7484

 • oprava a výmena všetkých druhov strešných krytín
 • montáž, čistenie a výmena žľabových, zvodových systémov
 • montáž a demontáž bleskozvodov
 • stavba a oprava komínov
 • čistenie striech a žľabových systémov od lístia, snehu a iných nečistôt

 

 

Orez a pílenie stromov s použití horolezeckej techniky 

orez

 • zrezávanie stromov po častiach
 • orezávanie konárov, vetiev a častí stromov
 • spiľovanie stromov v rizikovom teréne
 • spiľovanie stromov v nedostupnom teréne
 • osádzanie monitorovacích a obytných zariadení na konáre a kmene stromov
 • čistenie striech a žľabov od lístia
 • pilčícke práce

 

 

Čistiace, maliarske a natieračské práce vo výškach

natieranie

 • vysávanie nosníkov, klimatizácií, strojov a konštrukcií
 • čistenie a umývanie strojov, konštrukcií, vertikálnych a stropných plôch
 • natieranie stĺpov, stožiarov, žeriavov,  železných, drevených a betónových konštrukcií
 • natieranie šikmých plechových striech
 • maľovanie a čistenie  fasád, vertikálnych a stropných plôch
 • čistenie fasád, komínov a betónových konštrukcií vysokotlakovým čističom – vapkou
 • odpratávanie snehu z rovných striech a podrezávanie snehu na šikmých strechách
 • umývanie okien a presklenných plôch 

 

Odpratávanie snehu zo striech

Výškové práce pomocou horolezeckej techniky vykonávame v Trnave a Bratislave, respektíve na celom území Slovenska počas celého roka.