Odpratávanie cencúľov a snehu zo striech

odpratavanie snehu zo striech pomocou horolezeckej technikyOdpratávanie snehu vo výškach pomocou horolezeckej techniky zabezpečujeme na rôznych rizikových miestach, ktoré môžu ohroziť život alebo majetok . Odpratávame sneh z veľkoplošných striech fabrík, skladových a výrobných hál, supermarketov a striech domov. Ponúkame riešenia v kalamitných situáciach pri nečakanom nasnežení, rizikových námrazách, závejoch a cencúloch.

odpratávanie cencúľov a snehu zo striech