Klampiarske a pokrývačské práce vo výškach

Oprava a výmena všetkých druhov strešných krytín, škridlových, šindlových a plechových šikmých striech, ale aj asvaltových a gumoasfaltových rovných striech v ťažko dostupných miestach s využitím horolezeckej techniky.

Montáž a výmena žľabov, zvodov a bleskozvodov s použitím horolezeckej techniky.

 

Referencie

 

Oprava a výmena strešných krytín v ťažko prístupných miestach
 • oprava a výmena škridlových, šindlových a plechových šikmých striech
 • nanášanie a oprava asvaltových a gumoasfaltových rovných striech
 • čistenie striech od lístia, snehu a iných nečistôt
 • maľovanie, čistenie a oprava strešných podhľadov
Montáž, čistenie a výmena  zvodových systémov
 • montáž a  výmena  zvodových systémov, žľabov a oplechovania v nedostupných miestach
 • čistenie žľabov a zvodov od lístia, ladu a iných nečistôt
Montáž a demontáž bleskozvodov
 • montáž bleskozvodov na panelové domy
 • montáž bleskozvodov na šikmé strechy a v neprístupných miestach
 • demontáž starých a poškodených bleskozvodov
Stavba a oprava komínov
 • stavba stavebnicových komínov
 • oprava poškodených komínov
 • čistenie komínov

Foto-galéria niektorých klampiarskych prác: