Montážne, konštrukčné a demontážne práce vo výškach

Ponuka montáže vo výškach má široký záber, od výmeny osvetlenia na výškových objektoch cez inštaláciu telekomunikačnej techniky,  reklamných predmetov až po kompletnú stavbu budov s ich opláštenia a zastrešením.

Ponúkame komplexne služby, žiaden problém nie je pre nás prekážkou, ale výzvou.

Referencie

 

Montáž konštrukcií, hál a  budov
 • montáž  železných, drevených a betónových konštrukcii
 • montáž hál, skladov, budov
 • montáž opláštenia na budovy
 • pokladka strechy a strešných panelov
 • revízie a sanácie železných, drevených, betónových konštrukcií a budov
Umiestňovanie nápisov a predmetov do výšok
 • umiestňovanie a upevňovanie nápisov, lóg a reklám na fasády, budovy a konštrukcie
 • demontáž a spúšťanie predmetov z výšok
Inštalácia antén a osvetlenia  na výškove objekty
 • Inštalácia vysielačov, prijímačov, antén a vykrývačov  na výškove objekty
 • montáž a výmena leteckého osvetlenia na výškové komíny, budovy a konštrukcie
 • servis inštalácií a technických zariadení na výškových objektoch
Montáž zábran a sietí proti vtáctvu a hmyzu
 • montáž zábran a sietí proti holubom a vtáctvu
 • montáž sieťok proti hmyzu v nedostupných miestach
 • odstraňovanie prázdnych hniezd
Revízie a sanácie výškových komínov
 • revízie a foto/ video dokumentácie výškových komínov
 • sanácie kovových betónových a tehlových výškových komínov
 • opravy a vysprávky komínov
 • čistenie a maľovanie komínov
Obsluha mechanizácie
 • Naväzovanie a vyväzovanie žeriavov, vrtuľníkov a zdvíhacej techniky
 • kotvenie lodi a ťažkej techniky v nedostupných miestach
 • navigácia manipulačnej techniky v neprístupných miestach
Montážne a demontážne práce vo výškach
 • montážne a demontážne práce vo výškach rôznorodého druhu

 

Foto-galéria niektorých realizovaných montážnych a demontážnych prác 

Referencie